W Wójtowej zawierzono Ziemię Gorlicka Miłosierdziu Bożemu